• Admin

Patlamaya Karşı Korumalı eX motorlar


Genel Tanım

Patlamaya karşı korumalı motorlar ile temel güvenlik gereksinimlerini fazlasıyla karşılayabilirsiniz.


Patlamaya karşı korumalı motorlar, şu standartlara göre en sıkı gereksinimleri karşılar:

- Sınıf I, Grup D

- Sınıf II, Gruplar F&G

- Bölüm 1, tehlikeli bölgeler


Standart Uygulama Alanları

Kimyasal tesisler, petrol sanayi, gazhaneler, ahşap ve plastik işleme endüstrisi ve tarım gibi tehlikeli ortam ve sektörler.


“Patlama riskli ortam nedir ?”

Patlama riskli ortam; patlamanın olabileceği bir ortamdır. Patlamanın oluşması için 3 elemanın

birarada olması gerekmektedir:

1. Her zaman varolan atmosferik ortam

2. Yanıcı madde (toz, gaz, buhar veya fiber)

3. Ateşleme kaynağı (Elektrikli cihazlar veya ısı kaynakları)

Sıcaklığın ortamdaki gazın ateşlenme ısısını aşması şartıyla, bir kıvılcım, ateş ve elektrikli cihazların

yüzey sıcaklıklarındaki artışlar patlamaya neden olabilir.

“Gaz içeren patlayıcı ortam nedir?”

Bu tip, yanıcı madde ve hava karışımı ortamlarda (gaz, buhar veya fiber), ateşleme sonrasında yanma

bütün karışıma yayılır.

“Patlayıcı Ortam nedir?”

Patlayıcı ortamlar; sızdırma, boru kaçakları, sıcaklık değişimleri gibi nedenlerden ötürü patlama

ihtimali olan ortamlardır.

PATLAMA RİSKLİ ORTAMLAR

ZONE 0: Patlayıcı ortamın uzun süreli ve sürekli bulunduğu bölgelerdir.

ZONE 1: Patlayıcı ortamın normal işletme şartlarında bulunma olasılığının olduğu bölgelerdir. (Ex e, Ex d , Ex tD A21)

ZONE 2: Patlayıcı ortamın kazara, kısa bir süre için oluşabildiği bölgelerdir.(Ex nA, Ex tD A22)

Standartlar Tablosu :

EN 50014 GENEL KURALLAR

EN 50015 PETROL DALDIRMA “o”

EN 50016 BASINÇLANDIRMA “p”

EN 50017 TOZ DOLDURMA “q”

EN 50018 YANMAZ İLAVESİ “d”

EN 50019 ARTTIRILMIŞ EMNİYET “e”

EN 50020 INTRINSIC SAFETY “ia”/”ib”

EN 50028 KAPSÜLLEME “m”

EN 50039 INTRINSIC SAFETY SİSTEM “SYS”(*)

Sıcaklık Bilgisi Tablosu:Genel Açıklamalar tablosu-1Genel açıklamar tablosu -2#siemens #exproofmotors #drives #simotics #sinamics

1 görüntüleme